W ostatnich dniach został opublikowany Raport Misji Oceny Wyborów OBWE/ODIHR z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Zawiera on szereg interesujących obserwacji i rekomendacji związanych z organizacją wyborów w Polsce. Raporty z misji obserwacyjnych to cenne źródło wiedzy dla wszystkich badaczy wyborów.

Misje obserwacyjne organizowane są w celu oceny procesu wyborczego w zakresie jego zgodności z zobowiązaniami OBWE i innych międzynarodowych standardów demokratycznych wyborów, a także ustawodawstwa krajowego. Obserwatorzy analizują nie tylko prawo wyborcze (także regulacje związane z prowadzeniem kampanii w mediach), ale również praktykę realizacji przepisów i funkcjonowania administracji wyborczej. Przeprowadzane są również rozmowy z przedstawicielami partii politycznych, organizacji pozarządowych, urzędów.

Rekomendacje obserwatorów

Październikowe wybory parlamentarne zostały oceniane są jako konkurencyjne i pluralistyczne. Z drobnymi wyjątkami, polskie prawo wyborcze zostało dobrze ocenione. W raporcie zawarto kilka zaleceń. Zostały one podzielone na kilka grup: priorytetowe, dotyczące rejestracji kandydatów, finansowania kampanii, mediów oraz dnia głosowania. OBWE rekomenduje między innymi na przyłożenie większej wagi do zapewnienia tajności głosowania w lokalach wyborczych. Ta kwestia powinna być szczególnie mocno podkreślana przede wszystkim podczas szkoleń dla członków komisji wyborczych. Sugeruje także liberalizację przepisów związanych z uznaniem ważności głosów. Dotyczy to tych sytuacji, gdy intencje wyborcy są jasne, ale zamiast krzyżyka, postawił on w kratce np. inny znaczek. Proponowano także, aby umożliwić ponowne wydanie karty do głosowania tym wyborcom, którzy przez przypadek niewłaściwie zaznaczyli coś na karcie do głosowania.

Część rekomendacji dotyczy zwiększenia przejrzystości finansowania kampanii wyborczych. Zaleca się  między innymi zwiększenie zasobów finansowych i ludzkich PKW, co pozwoliłoby na zwiększenie kontroli finansowania kampanii wyborczych. Warto zaznaczyć, że postulat ten od lat podnoszony jest przez ekspertów zajmujących się prawem wyborczym w Polsce.

Według OBWE zwiększenie budżetu dla PKW może przyczynić się do lepszej kontroli finansowania kampanii… Click To Tweet

Raporty z misji obserwacyjnych

Dotychczas OBWE/ODIHR przeprowadziło ponad 300 misji obserwacyjnych. Raport z misji obserwacji wyborów zawierają nie tylko wskazówki dla decydentów w poszczególnych krajach dotyczące koniecznych zmian w prawie wyborczym. To również cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy interesują się wyborami. W każdym raporcie znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące prawnych regulacji organizacji wyborów, a także wskazanie na wszelkie problemy czy kontrowersje dostrzeżona podczas misji. To łatwy sposób na znalezienie najświeższych informacji dotyczących prawa wyborczego w danym kraju oraz listy osób czy organizacji, które w poszczególnych państwach zajmują się tematyką wyborczą. Jest to więc cenne źródło podczas pisania prac naukowych.

Raport Misji Oceny Wyborów OBWE/ODIHR z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych dostępny jest tutaj >>>