O mnie

mg

Nazywam się Marta Gałązka i jestem politologiem. Dociekliwość i ciekawość świata doprowadziła mnie na studia doktoranckie w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. Zajmuję się przede wszystkim partiami politycznymi, wyborami oraz finansowaniem polityki. Wszelkie wieczory wyborcze oglądam więc z wypiekami na twarzy 🙂 Przygotowuję też pracę na temat partii protestu w krajach Grupy Wyszehradzkiej.  Współpracowałam z Fundacją im. Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Instytut Spraw Publicznych.

PUBLIKACJE

 • M. Gałązka, Prawa wyborcze mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] „Studia wyborcze” tom 22, Łódź 2016
 • M. Gałązka, Prekampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r., [w:] M.M. Brzezińska, M. Jarentowski, P. Matuszewski, „Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie”, Warszawa 2016
 • M. Gałązka, Aaaaby Dobre hasło chętnie przejmę, [w:] „Tajniki polityki”, http://tajnikipolityki.pl/aaaaby-dobre-haslo-chetnie-przejme/ 
 • M. Gałązka, Obraz młodego pokolenia w wynikach V edycji badań BKL, [w:] „Personel i Zarządzanie”, Nr 5, Warszawa 2015
 • M. Gałązka, J. Kucharczyk, Od referendum europejskiego do Kodeksu wyborczego – Forum Aktywny Obywatel o aktywizacji wyborczej Polaków, [w:] J. Kucharczyk (red.) „Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel”, Warszawa 2015.
 • M. Gałązka, Procedury głosowania stosowane w krajach europejskich, [w:] M. Rączkiewicz (red.), „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, Łódź 2014
 • M. Gałązka, Likwidacja obowiązku meldunkowego a rejestr wyborców, [w:] A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”, Toruń 2014
 • M. Gałązka, A. Sawicki, W jaki sposób informować o wyborach samorządowych?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 • E. Giermanowska, M. Gałązka, Disability rights in Poland – The European Union’s influence on breaking barriers and social integration, http://visegradplatform.ceu.hu/country/poland/
 • M. Gałązka, W jaki sposób informować o wyborach samorządowych?, [w:] M. Jaskulska (red.), „Inteligentne wymiary rozwoju metropolii. Przykłady, doświadczenia, plany”, Gdańsk 2014, s. 70-71.
 • M. Gałązka, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych oraz pomoc publiczna a przedsiębiorczość społeczna [w:] M. Gałązka, F. Pazderski, D. Potkańska, I. Przybysz, T. Schimanek, „Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej”, Warszawa 2013, s. 29-37.
 • M. Gałązka, M. Waszak, From Alternative Politics to the Mainstream: The Case of the Palikot’s Movement, [w:] G. Mesežnikov, O. Gyárfášová, Z. Bútorová (eds.), „Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe”, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2013.
 • M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • M. Gałązka, Der Wähler 2.0. Junge Polen über Politik und Demokratie, [w:] „Polen Analysen” Nr 19, http://www.laenderanalysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen119.pdf
 • D. Batorski, M. Drabek, M. Gałązka J. Zbieranek, Wyborca 2.0. Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Am Staatssteuer – die Herausforderungen für die Bürgerplattform in der zweiten Amtszeit von Donald Tusk, [w:] Polen Analysen Nr 113, http://www.laenderanalysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen113.pdf
 • M. Gałązka, Partie o kobietach. Analiza programów zwycięskich partii politycznych przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/707207110.pdf
 • A. Sawicki, M. Solon-Lipiński, J. Filipowicz, D. Jakś, M. Gałązka, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych, Warszawa 2010.

PROJEKTY BADAWCZE

 • Przejrzystość wyborów samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej – projekt realizowany przez Fundację Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Transparency International Slovenia oraz Institute for Public Affairs. Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskich w ramach Programu Zapobiegania i  ze środków Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości. Jestem odpowiedzialna za analizę danych dotyczących przejrzystości wyborów samorządowych w Polsce oraz za opracowanie raportu porównawczego.
 • Partie protestu na Węgrzech. Analiza relewancji politycznej – projekt realizowany w ramach środków na badania dla młodych naukowców, MNiSW; kierownik projektu
 • Bilans Kapitału Ludzkiego – projekt systemowy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński. W trakcie pięciu edycji badano jak zmienia się podaż i popyt kompetencji na polskim rynku pracy. W latach 2014-2015 byłam odpowiedzialna za koordynację projektu oraz realizację działań promocyjnych.
 • Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej – projekt systemowy realizowany w latach 2009-2014 w partnerstwie przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Fundusz Współpracy, Fundację Instytut Spraw Publicznych, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. W ramach projektu byłam odpowiedzialna za koordynację zadania „Upowszechnianie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” oraz upowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach projektu (przygotowywanie tekstów, organizacja wydarzeń).
 • Online platform on the EU accession experiences of the V4 countries – projekt realizowany przez Center  for EU Enlargement Studies CEU, Association for International Affairs, Slovak Foreign Policy Association oraz Fundację Instytut Spraw Publicznych, a także partnerów z krajów bałkańskich. W ramach projektu kraje Grupy Wyszehradzkiej dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi akcesji do Unii Europejskiej z krajami Bałkanów Zachodnich. Odbywało się to szczególnie w obszarze prawa antydyskryminacyjnego. W ramach projektu prowadziłam wywiady z osobami zaangażowanymi we wsparcie osób z niepełnosprawnością (wyzwania jakie stawiała i wciąż stawia przed nami Unia Europejska w tym obszarze), a także wraz z dr Ewą Giermanowską przygotowałam analizę dotyczącą wpływu Unii Europejskiej na sytuację osób z niepełnosprawnością.
 • Alternative politics? The rise of new political formations in Central Europe: reasons, factors, consequences – projekt realizowany przez Institute for Public Affairs, Center for Social Sciences – Institute for Political Science,  Masaryk University oraz Instytut Spraw Publicznych. W ramach projektu wraz z Marcinem Waszakiem analizowaliśmy przyczyny sukcesu Ruchu Palikota w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Wzięłam również udział w seminarium promującym książkę zawierającą analizy dotyczące nowych partii politycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Theme by Anders Norén