Wydarzenia

Informacje o zbliżających się wydarzeniach dotyczących partii politycznych, wyborów, społeczeństwa obywatelskiego czy szeroko rozumianej polityki.

Słyszeliście o ciekawej konferencji, spotkaniu czy warsztatach, których brakuje w zestawieniu? Dajcie znać!

 
Tytuł/nazwa wydarzenia Termin wydarzenia Termin zgłoszenia Tematyka
I Zimowa Szkoła Metodologiczna 26-27.02.2016 10.01.2016 Szkoła Zimowa kierowana jest przede wszystkim do doktorantów oraz habilitantów realizujących swoje projekty badawcze w obszarze nauk o polityce. Udział w Szkole pozwala na konsultacje metodologiczne własnego projektu badawczego oraz uczestnictwo w kilkuosobowych panelach warsztatowych.

Więcej informacji >>>

 

Pożądane zmiany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 9.03.2016 22.01.2016 Wydarzenie to ma na celu przedstawienie postulatów dotyczących oczekiwanych i pożądanych zmian w polskiej Konstytucji oraz szczegółową analizę przedstawionych propozycji wraz z debatą na ich temat.

Więcej informacji >>>

Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych 10-11.03.2016 31.01.2016 Tematyka: kwestia uchodźców we współczesnym świecie;  niedemokratyczne systemy polityczne we współczesnym świecie; ruchy społeczne i grupy interesu jako elementy systemu politycznego; nowe media i ich rola we współczesnych systemach politycznych i partyjnych; relacje między polityką a sferą wojskową; prawo wyborcze i zachowania wyborcze; teorie współczesnych systemów politycznych i partyjnych

Więcej informacji >>>

Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku 16.03.2016 1.03.2016 Tematyka:funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej; aktywność ruchów społecznych; inicjatywy obywatelskie; rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; rozwój idei wolontariatu i działalności charytatywnej; rola Kościołów i związków wyznaniowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; rola samorządu terytorialnego w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; aktywność partii politycznych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; stosunek elit politycznych wobec aktywności obywatelskiej; koncepcje organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i partii politycznych; charakter transformacji ustrojowej w Polsce a formowanie się społeczeństwa obywatelskiego

Więcej informacji >>>

 

Współczesne oblicza władzy politycznej 21-22.04.2016 18.01.2016 Zagadnienie władzy politycznej – czy szerzej problematyka władzy stanowi niewątpliwie jedną z kluczowych kategorii teoretycznych politologii. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji >>>

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” 21-22.04.2016 brak informacji Zagadnienia dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej skupiające się w obszarach: integracja europejska, transformacja systemowa, konkurencyjność, innowacje i zarządzanie, bezpieczeństwo

Więcej informacji >>>

Theme by Anders Norén